Onze mentaliteit

Wij hebben een uitgesproken mentaliteit zowel in onze marktpositionering als intern als in ons werkveld.

Op basis van onderstaande mentaliteit selecteren we onze nieuwe medewerkers en is er wel of geen match met nieuwe klanten. Omdat mentaliteit het fundament vormde van het ontstaan van LEAD Development Company, delen we deze graag:

Onze interne mentaliteit

  Niemand is meer of minder dan een ander. Ongeacht leeftijd, opleiding, geloof, afkomst en ervaring.
  Iedereen is gelijk en behandelt elkaar gelijkwaardig.
   Niemand heeft een hogere functie dan een ander. Ook de directie niet.
  Er zijn wel verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
  Deze rollen tezamen moeten zorgen voor succes en plezier
  Fouten mogen gemaakt worden.
  Geef vooral een fout altijd toe, dan leren we er met zijn allen van!
  Werk is leuk en privé ook. Deze moeten daarom altijd in balans zijn

Onze externe mentaliteit

  Onze klanten wensen inhoudelijk relevante afspraken.
  Wij drukker er geen afspraken doorheen en maken ook geen "koffiedrinkafspraken".
  Wij reageren alert op veranderende marktsituaties.
  We zijn ons bewust van wat we aan het doen zijn en raffelen dus geen script af
  Wij zijn betrokken bij onze klant en onze grootste beloning is het succes van onze klant
  Een klant mag ons nooit vragen hoe het project loopt, dat hebben wij allang verteld
  Als we zien dat een project niet zal slagen dan gaan wij daarover in gesprek met de klant

Onze mentaliteit in ons vakgebied

  We willen dat als wij bellen naar de markt dat dit een positieve ervaring is
  We zijn inhoudelijk relevant in plaats van pusherig of vrijblijvend
  We gaan respectvol om met degene die we aan de lijn hebben ongeacht rol of functie
  We hanteren de hoogste beleefdheidsvormen als het gaat om telefonische vaardigheden
  We focussen ons op het maken van een afspraak op het juiste moment...
  ... met het juiste bedrijf...
  ... en met de juiste persoon.