Project aanpak

Het gehele proces is op te delen in drie fasen:
1. Opstart en voorbereidingsfase
2. Projectontwikkelingsfase
3. Projectvoortgangsfase

Projectmanagement:
Al onze projecten staan onder supervisie van een projectmanager. Tijdens de looptijd van een project geven we inzicht in de gebelde bedrijven d.m.v. rapportages en nemen we direct contact op als er vragen zijn. 

Vanuit de rapportages is inzichtelijk hoe de verschillende calls worden afgehandeld inclusief de relevante opmerkingen. Periodiek lopen we deze na om te zien of er wellicht nog kansen of ruimte voor verbetering ligt. Wij zijn constant opzoek naar inhoudelijk relevante afspraken en daarbij willen we ook graag zorgdragen voor een gezond volume in aantallen.


1. OPSTART & VOORBEREIDINGSFASE

In deze fase vinden een aantal gesprekken plaats. Over doelstellingen, Kpi’s, inrichting van de campagne en rapportages. Ook vindt er in deze fase een kick-off/Brainstorm plaats op de locatie bij de klant  met daarbij degene die als vaste medewerker op het project gaat bellen. Ook staan we in deze sessie stil bij de propositie en de behoeftes van de doelgroep.

Aanvullend worden er in deze fase LEADkwalificatievragen bepaald. Dit mogen er hooguit 4 zijn (anders wordt het een telefonisch kruisverhoor). De een na laatste vraag is over het algemeen altijd “Over welke onderwerpen zou u het zelf graag hebben tijdens het gesprek?” en de laatste vraag die we stellen heeft betrekking over de rol van de contactpersoon als het gaat om het nemen van beslissingen. 

De overige twee vragen worden in nader overleg bepaald. Wij hebben hier tal van suggesties voor beschikbaar.

Deze vragen zijn belangrijk omdat deze zorgen voor (extra) kapstokjes in het gesprek. Daarnaast zorgt het er voor dat de prospect de afspraak ervaart als inhoudelijk relevant. Dit betekent in de praktijk dat afspraken nagenoeg niet worden afgezegd en ook door de prospect vaak beter zijn voorbereid.

Daarnaast worden er in de opstartfase een aantal andere zaken ingesteld en voorbereid. Denk hierbij aan:

 • Technische opbouw van de campagne
 • Inrichten en beschrijven van de specifieke workflow
 • Instellen van nummerherkenning
 • Inwerken en voorstellen (Kick-off) met de call agent (c.a. 7 dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start)
 • Aanmaken account in LEADPortal m.b.t. de audiobestanden van de gemaakte afspraken
 • Opbouwen van Mailmerge
 • Opbouwen en afstemmen van rapportages
 • Inrichten/synchroniseren van agenda’s
 • Aanleveren/gereedmaken van (ruw) adressenbestand


Daadwerkelijk starten met bellen
De opstartfase beslaat over het algemeen een periode van 1-3weken, mits alle gegevens en benodigdheden snel beschikbaar zijn. Wij starten met het bellen op nieuwe projecten altijd op in de week van de eerste maandag van de maand.


2. PROJECTONTWIKKELINGSFASE
We zijn gestart met bellen!

Al heel snel komen we er achter welke contactpersoon we moeten hebben en wanneer deze bereikbaar is. Het belbestand wordt als het ware opgewarmd. Bedrijven die wij aan de lijn krijgen en al een behoefte hebben, daar maken we uiteraard een afspraak mee. Bedrijven die nog geen behoefte hebben zetten we zoveel als mogelijk aan het denken. Immers de doelgroep is als het goed is gekozen om dat hier een behoefte zou kunnen zijn. In veel gevallen moet deze “On Top Off Mind” komen en creëren we een Call Back. Vervolgens komen ook daar naar verloop van tijd afspraken uit.

Van de afspraken die we maken stellen we het audiobestand vervolgens beschikbaar in LEADPortal. Op deze wijze bieden we transparantie in onze werkwijze en biedt het een enorme kans om de gesprekken goed voor te bereiden.

De Projectontwikkelingsfase duurt 8 weken. Indien er wordt gekozen voor een samenwerking op uurtarief, dan is na afloop van deze Projectontwikkelingsfase de samenwerking ten allertijden per direct opzegbaar.

Er wordt tijdens de Projectontwikkelingsfase (en gedurende de gehele verdere samenwerking) om de twee weken gerapporteerd. Dit op organisatieniveau. We geven hiermee inzicht in hoe er per gebeld bedrijf afgehandeld is en wat de huidige afhandelstatus is. Indien er bedrijven tussen zitten die niet geïnteresseerd zijn in een afspraak wordt zoveel als mogelijk ook de reden daartoe gerapporteerd. Het is belangrijk deze rapportages te analyseren omdat deze rapportages veel zeggen over de doelgroep.


3. PROJECTVOORTGANGSFASE

Na de Projectontwikkelingsfase breekt de projectvoorgangfase aan. Deze fase is altijd per direct opzegbaar. Tijdens de gehele samenwerking maken we rapportages en evalueren we ook graag van tijd tot tijd.

INVESTERING:
Er geldt een eenmalig opstarttarief, daarnaast bieden we een drietal keuzes:
1. op uur basis, 
2. op basis van een abonnement of 
3. op basis van een combitarief.

Eenmalig opstarttarief/Voorbereiding:
Er geldt een eenmalig opstarttarief van € 1000,00 (excl. b.t.w.) Hiervoor wordt o.a. het volgende gedaan:

Kick-off/Brainstorm met Call Agent (op locatie):

 • Inventariseren kenmerken doelgroep/contactpersonen
 • Opbouw van propositie
 • Concurrentieanalyse
 • LEAD Kwalificatie vragen

Proces & Technische instellingen:

 • Gereedmaken adressenbestand
 • Agenda’s instellen en koppelen (kosteloze koppeling met GMAIL/kosteloze toegang STEAM)
 • Instellen van nummerherkenning en inregelen procedure terugbellers
 • Inregelen mailmerge (afspraakbevestiging/infomails)
 • Inregelen en beschikbaar stellen van inlog in LEADPortal m.b.t. de audiobestanden van de gemaakte afspraken

1. UREN & UURTARIEF
Bij de samenwerking op uur basis rekent u af op basis van tijd.

Minimaal 16 uur per week a € 45,00 (excl. b.t.w.) per uur. De uren betreffen de daadwerkelijk door de Call Agent bestede uren aan het project. Er komen verder geen kosten bij voor projectmanagement en periodieke rapportages/evaluaties. Na een periode van 8 aaneengesloten weken is de samenwerking altijd per direct, en zonder opgaaf van reden opzegbaar.

2. ACQUISITIE ABONNEMENT

Bij de samenwerking op basis van een abonnement rekent u af op basis van het aantal te benaderen organisaties met een opvolging van call backs voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Tarief per te benaderen organisatie:

Doelgroep:Tarief per te benaderen organisatie: 
MKB/MKB+/Grootbedrijven: 0 – 499 medewerkers€ 35,00 per te benaderen organisatie  
Corporate/Multinationals: 500+ medewerkers € 55,00 per te benaderen organisatie  


Minimale afname
Minimaal 300 te benaderen organisaties, of per 1 indien het gaat om het opvolgen van marketing qualified leads.

Het acquisitie abonnement leent zich, naast het bellen op basis van doelgroep lijsten uitstekend voor het nabellen van marketingleads. Denk hierbij aan het opvolgen van: Online marketingleads, Whitepaperleads, Beursleads, Herkende bedrijven op de website.

3. COMBI-TARIEF
Bij de samenwerking op basis van het combi-tarief rekent u af op basis van tijd en resultaat.

Minimaal 16 uur per week a € 40,00 (excl. b.t.w.) per uur + € 90,00 per gemaakte afspraak. De uren betreffen de daadwerkelijk door de Call Agent bestede uren aan het project. Er komen verder geen kosten bij voor projectmanagement en periodieke rapportages/evaluaties. Na een periode van 8 aaneengesloten weken is de samenwerking altijd per direct, en zonder opgaaf van reden opzegbaar.

Alle opgegeven tarieven zijn exclusief b.t.w. Wij doen geen No-Cure-No-Pay projecten.

Highlights van onze dienstverlening:

 • Audiobestanden van gemaakte afspraken worden beschikbaar gesteld
 • Om de twee weken rapportage op bedrijfsniveau
 • Opbouw van een exclusief belbestand, wij doen geen zaken met de concurrent
 • Dedicated projectmanagement
 • Vaste medewerkers op elk project (met vast dienstverband bij LEAD Development Company)
 • Samenwerking is eenvoudig opzegbaar