Whitepapers opvolgen

U heeft een mooie whitepaper op uw website staan? En die wordt ook veel gedownload? Worden de whitepapers vervolgens wel na gebeld? Meestal niet…

U laat dan veel kansen liggen.

Het telefonisch opvolgen van whitepapers heeft 2 grote voordelen. Er komen meer afspraken uit. U krijgt meer inzicht in waarom de whitepaper is aangevraagd en of men ook daadwerkelijk de juiste infomatie vond. Door het nabellen van whitepapers worden volgende whitepaper acties dus steeds beter.

LEAD Development Company heeft een specifiek concept ontwikkeld waarmee whitepapares kwalitatief worden opgevolgd. Deze opvolging kan al vanaf 1 whitepaper aanvraag (lead). Dus ook lagere aantallen leads kunnen wij oppakken. Daarnaast kunnen leads adhoc worden aangeleverd.

De unieke aanpak kenmerkt zich door het feit dat er voor een vast tarief een onbeperkte opvolging van de specifieke lead plaatsvindt tot aan de definitieve afhandeling met een maximale periode van 3 maanden. Gedurende de gehele periode wordt inzichtelijk gemaakt wat de status is van de lead.

Goed voorbereid naar de afspraak
Als wij naar aanleiding van de lead een new business afspraak inplannen, dan stellen wij het audiobestand van dat gesprek beschikbaar via LEAD Portal. Dit draagt bij aan een goede en gedegen voorbereiding op het daadwerkelijke verkoopgesprek.

Doelstelling
Het proactief opvolgen van kansen die zijn ontstaan door specifieke marketingcampagnes met als uiteindelijke doelstelling bij de geïnteresseerde doelgroep een new business afspraak te maken. 

Afspraken + Relevante inzichten in uw doelgroep
Telefonische opvolging heeft als voordeel dat er vanuit de doelgroep waardevolle feedback wordt gegeven, ook als er (nog) geen afspraak gewenst is. Een “ja” is een afspraak, een “nee” is leerzaam. Deze feedback wordt periodiek gerapporteerd. Overigens leiden de meeste “nee’s” tot een waardevol opvolgmoment.

Opdracht
Binnen de opdracht valt het eenmalig inregelen en opbouwen van de belcampagne. Inclusief persoonlijke intake. Ook vallen de begeleiding van de campagne, de twee wekelijkse statusupdate en het gebruik van LEADPortal binnen de opdracht.

Op aangeven worden High Potential Leads tegen een vaste regelprijs opgevolgd tot aan een definitieve afhandeling (eind conclusie) voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Op aangeven worden High Potential Leads tegen een vaste regelprijs opgevolgd tot aan een definitieve afhandeling (eind conclusie) voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten maanden.

De opvolging wordt uitgevoerd door professionals die in staat zijn om op hoger management/directie niveau te kunnen meepraten. Dit zijn vaste medewerkers die op vaste projecten werken.

INVESTERING ACQUISITIE ABONNEMENT          
Opstartkosten€ 1000 eenmalig
Tarief per te benaderen organisatie 
(opvolging maximaal 12 maanden)
€ 35,00 per te benaderen organisatie
Mimimaal af te nemen adressen  vanaf 1 te benaderen organisatie


Beëindiging samenwerking
De samenwerking eindigt automatisch na het verstrijgen van de 12 maanden

* De setup- en beheerskosten zijn inclusief:

 • Inrichten en beschrijven van de specifieke workflow/Project document
 • Instellen van nummerherkenning
 • Inwerken/voorstellen (kick-off)/begeleiding en aansturing Call Agent(s)
 • Aanmaken account in LEADPortal
 • Opbouwen van Mailmerge
 • Opbouwen en afstemmen van rapportages
 • Inrichten/synchroniseren van agenda’s
 • Versturen van mail (infomail, afspraakbevestigingen ed)
 • Toegang tot agenda´s (STEAM)/ koppeling met GMAIL Agenda (Exchange/Office 365 tegen meerprijs)
 • Tussentijdse- en eindevaluaties
 • Versturen van periodieke Metingen/Analyses/Rapportages
 • Adresverrijking (binnen de AVG/GDRP)


EXTRA OPTIES:
Salesfeed®
Met de software van Salesfeed® kunnen we een groot deel van de bedrijven herkennen die een bezoek brengen aan uw website. Hier zitten waardevolle leads tussen en ook belangrijke inzichten in wat uw vaste klanten doen op uw website. Ook verloren gewaande klanten bezoeken uw website nog vaker dan u denkt. Uw website bevat een schat aan waarde signalen die we professioneel kunnen opvolgen om zo uw omzetpotentieel verder te vergroten.

Indien u met ons een samenwerking aangaat, dan bieden wij u een extra voordeel van 20% op de licentieprijzen van Salesfeed®.

Verwerkersovereenkomst AVG/GDRP Compliant
Op 4 mei 2016 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De wetgeving is ook bekend onder de noemer GDPR (General Data Protection & Regulation).

Concreet houdt deze wetgeving in dat persoonsgegevens, ook al zijn dit zakelijke gegevens, zoals een direct telefoonnummer of een e-mailadres vallen onder deze wet en dus beschermd zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld een zakelijk e-mailadres alleen voor die toepassing gebruikt mag worden waarvoor de persoon die bij dat e-mailadres hoort deze gegeven heeft. Dit geldt ook voor het gebruiken van een direct nummer.

In dit kader beschikken wij over een standaard verwerkersovereenkomst die met ons getekend kan worden om zo zorg te dragen dat uw organisatie AVG/GDRP compliant is.

Alle opgegeven tarieven zijn exclusief b.t.w. Wij doen geen No-Cure-No-Pay projecten.