Onze mentaliteit

“Als je samen de brug wil slaan vormt een overeenkomstige mentaliteit het beste fundament voor een succesvolle samenwerking…”

Hebben we een match?

Wij hebben een mening over hoe sales, en dan met name telefonische acquisitie vaak wordt uitgevoerd. Het lijkt wel te gaan om het alleen maar volrammen van agenda’s “no matter what…”. Dit gaat allemaal om het “hoe meer hoe beter principe”. En dat is niet ons principe…

In onze ogen draait het niet om conversie in aantal afspraken maar in het creëren van een gezond omzetpotentieel wat leidt tot een gunstige ROI.

Houding en gedrag is essentieel. Want dit bepaalt de eerste indruk…

WIJ ZIJN NIET GESCHIKT ALS:

  U zaken doet in de consumentenmarkt
  
U op zoek bent naar gezellige vrijblijvende koffiedrinkafspraken
  
Het u puur gaat om zoveel mogelijk afspraken
  
U alleen wil werken op basis van no-cure-no-pay
  
U voorbereiding op een verkoopgesprek onzin vindt
  U vindt dat de films “The Wolf of Wall Street” en “Boiler Room” een goed voorbeeld zijn van hoe een verkoper zich zou moeten gedragen

WIJ ZIJN WEL GESCHIKT ALS:

  U zaken doet in het Business to Business segment
  U wenst inhoudelijk relevante afspraken 

  U op zoek bent naar zoveel mogelijk omzetpotentie

  U bereid bent om te investeren in extra omzetpotentieel

  U graag goed voorbereid op gesprek wil komen bij een potentiële klant

  U een naam hoog te houden heeft in de markt en van mening bent dat daar een professioneel niveau van verkopen bij hoort en dus ook een andere toon

Onze interne mentaliteit naar elkaar

Niemand is meer of minder dan een ander. Ongeacht leeftijd, opleiding, geloof, afkomst en ervaring.

Iedereen is gelijk en behandelt elkaar gelijkwaardig.

Niemand heeft een “hogere” functie dan een ander. Ook de directie niet.

Er zijn wel verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Deze rollen tezamen moeten zorgen voor succes en plezier.

Fouten mogen gemaakt worden.

Geef vooral een fout altijd toe, dan leren we er met zijn allen van!

Werk is leuk en privé ook. Deze moeten daarom altijd in balans zijn

Onze Externe mentaliteit naar onze klanten

Onze klanten wensen inhoudelijk relevante afspraken.

Wij drukken er geen afspraken doorheen en maken ook geen “koffiedrinkafspraken”.

Wij reageren alert op veranderende marktsituaties.

We zijn ons bewust van wat we aan het doen zijn en raffelen dus geen script af.

Wij zijn betrokken bij onze klant en onze grootste beloning is het succes van onze klant.

Een klant mag ons nooit vragen hoe het project loopt, dat hebben wij allang verteld.

Mentaliteit in ons vakgebied

We willen dat als wij bellen naar de markt dat dit een positieve ervaring is.

We zijn inhoudelijk relevant in plaats van pusherig of vrijblijvend.

We gaan respectvol om met degene die we aan de lijn hebben ongeacht rol of functie.

We hanteren de hoogste beleefdheidsvormen als het gaat om telefonische vaardigheden.

We focussen ons op het maken van een afspraak op het juiste moment…
… met het juiste bedrijf…
… en met de juiste persoon…
… en met de juiste verwachting.

“Laten we samen onderzoeken in welke mate onze dienstverlening voor jouw onderneming in het bijzonder een extra rendement oplevert…”