INTERNE & EXTERNE KLANTGERICHTHEID in de zorg

Bedrijfsomschrijving:
Interne & externe klantgerichtheid in de Zorg

Dienstverlening: 
Training, Advies

Situatie: 
Klantgerichtheid kenmerkt zich vaak door inspanningen om klanten tevreden te maken en tevreden te houden. Maar klantgerichtheid moet wel intrinsiek gevoeld worden bij de teamleden die deze klantgerichtheid ten uitvoer moeten brengen. Uiteindeljk is dus interne klantgerichtheid essentieel om te slagen in het optimaliseren van de externe klantgerichtheid.

Probleemstelling: 
Ook in de zorg moet steeds klantgerichter gewerkt worden. Hiervoor komt zelf wetgeving die hiervoor duidelijke kaders bepaald. Zo is de zelfredzaamheid in de zorg een belangrijk aandachtpunt omdat hierdoor de kwaliteit van leven verbetert. Immers worden zorgbehoevenden zo geactiveerd in de dagelijkse gang van zaken in plaats van dat ze aan hun lot overgelaten worden. De zorg dient zich op dit vlak te gaan ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook een betrokkenheid gevraagd van de familieleden. Al met al dienen zorginstellingen nu al na te denken over strategie en beleid. Maar daartoe moeten ze wel aangezet worden. Onze relatie heeft hiervoor een specifiek onderzoek gedaan en wil de uitslagen en inzichten graag delen. Hiervoor moeten de contacten gelegd worden met de zorginstellingen

Doelgroep:
Zorginstellingen

Functie Gewenste Persoon:
Bestuursvoorzitter

Bedrijfsgrootte:
1000+

Oplossing:
We hebben de bestuursvoorzitters rechtstreeks benaderd om te zien of ze al bezig waren met het nadenken over de toekomstige strategie. Dit bleek in veel gevallen niet het geval te zijn waardoor we een mooie ingang hadden om hiervoor afspraken in te plannen.

Ingezette Middelen:
Telefonische acquisitie